อัลบั้มรูปกิจกรรมแสดงความดีแก่บัณฑิต

ข่าวกิจกรรม

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา (รับตรง) ปวช. ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร


ราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/เตรียมรับสมัครนักศึกษา2563
#รับสมัครนักศึกษา

สถานการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศออสเตรเลียยังคงรุนแรง #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอส่งกำลังใจไปให้ทุกชีวิต และไม่ว่าสาเหตุครั้งนี้จะเกิดจากภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่ขอให้ทุกคนช่วยกันลดโลกร้อน เริ่มที่ตัวเราด้วยการ งดรับ งดให้ งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อโลกที่น่าอยู่ของพวกเราทุกคนค่ะ 🌎🌍🌏

#PrayforAustralia #เลิกเพื่อรักษ์

เวลาผ่านไปเร็วนะ #dekRMUTP อย่าลืมใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่ากันนะ 😊

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิตคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มทร.พระนคร วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 5

บุคลากร ฝ่ายกิจการนักศึกษา