ราชมงคลพระนคร ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกระดับการศึกษา

อัลบั้มรูปกิจกรรมแสดงความดีแก่บัณฑิต

ข่าวกิจกรรม

ราชมงคลพระนคร ร่วมอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/63 ⚡⚡

แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาควิชาเทคโนโลยีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

📌ปฏิทินการศึกษาhttp://reg.rmutp.ac.th/registrar/home.asp 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในภาวะวิกฤติเมืองโควิด -19

# dekRMUTP  # ราชมงคลพระนคร # covid19

หนังสือรับรองเพื่อยื่นกู้ กยศ ผู้กู้รายใหม่

บุคลากร ฝ่ายกิจการนักศึกษา